Контакт

 • Адреса

  Воденска бр. 9

  1480 Гевгелија,

  Македонија

 • Телефон

  +389 34 216 374

 • Факс

  +389 34 212 374

 • Емаил
  preferita_mk@yahoo.com
 • Александар Мурџев

  Архитект

 • Телефон

  +389 34 611 374

  +389 71 876 333

  +389 70 218 151

 • Емаил
  preferita_mk@yahoo.com
 • Телефон

  +389 34 216 374

  +389 71 339 740

Контакт
Внесете име *
Внесете емаил *
Внесете наслов *
Внесете порака *

Мапа